Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Fluffy Lashes LTD
Reg. code 12683085
Liimi 1 – 609
10621 Tallinn
Estonia

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Reino Simpanen

 

Rekisterin nimi

Fluffy Lashes LTD asiakasrekisteri

Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn syy

Rekisterin sisältämiä henkilökohtaisia tietoja käytetään tilausten ja maksujen käsittelyyn, tunnuksien hallintaan, sekä asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

Kuvaus rekisterin sisältämistä tiedoista

Tunnistettavaa tietoa yksittäisistä asiakkaista (nimi, osoite, maa, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite).

Rekisteröityneiden asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana.

Ostoksia tehneiden asiakkaiden tiedot tehdyistä ostoksista. Tämä tarkoittaa tietoja ostetuista tuotteista, ostohetkellä käytetyn IP-osoitteen sekä laskutus- ja osoitetietoja.

Asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen viestintähistoria (sähköpostitse).

Miten tietoja kerätään

Rekisterin sisältämät tiedot kerätään suoraan asiakkaalta rekisteröityessä, ostosta tehdessä, asiakastilin kautta, sekä tapauksissa joissa asiakas on yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse tai chatitse.

Kenellä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja

Luovutamme rekisterin tietoja kolmansille osapuolille vain tietyissä välttämättömissä tilanteissa, esimerkiksi turvataksemme lähetyksen turvallisen kulun asiakkaalle tai markkinointitarkoituksissa. Pääsy tietoihin voidaan antaa viranomaisille, olettaen että tietojen luovutukselle on laillinen, pätevä peruste ja lain asettamia rajoituksia noudatetaan. Pääsy tietoihin edellä kuvatulla tavalla voidaan luovuttaa esimerkiksi mahdollisten väärinkäytösten tutkimiseksi.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle paikallisten viranomaisten ja lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Tietorekisterin suojaamisen periaatteet

Rekisterin sisältämät henkilökohtaiset tiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tietoihin pääsyä on rajoitettu siten, että tietoihin pääsee ainoastaan työntekijät, jotka ovat valtuutettu tehtävään ja joilla on työnsä puolesta tarve päästä rekisterin tietoihin. Tietoihin pääsevillä työntekijöillä ei ole oikeutta tuoda ilmi rekisterin sisältämiä henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, henkilöille yrityksen ulkopuolella, tai henkilöille yrityksen sisällä joilla ei ole valtuutuksia kyseisten tietojen käsittelyyn.

Rekisterin sisältämät tiedot säilytetään järjestelmässä, joka vaatii henkilökohtaiset kirjautumistiedot. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä suojauksilla. Kirjautumiseen vaadittavia tietoja luovutetaan ainoastaan tarpeen mukaan rekisteriä ylläpitävän yrityksen työntekijöille.

Oikeus nähdä rekisterin tiedot

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtävilleen rekisteriin kirjattuja tietoja siitä, mitä tietoja on kerätty ja säilytetty, mihin tietoja käytetään ja mihin tietoa on luovutettu.

Oikeus tehdä korjauksia rekisteriin

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan Fluffy Lashes LTD internet-sivuilla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tietojen poistoa tai korjausta voi myös pyytää asiakaspalvelustamme (info [at] fluffylashes.com, tai (+372 58895795). Sen lisäksi rekisterin tiedot voidaan poistaa mikäli asiakas syyllistyy väärinkäytökseen, lainvastaisiin- tai muulla tavoin kiellettyihin toimintoihin palvelua käyttäessään.

Muut rekisterin tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröitynyt asiakas voi pyytää ettei hänen henkilökohtaisia tietoja käytetä markkinointiin. Kyseiset pyynnöt voidaan ohjata suoraan asiakaspalveluumme (info [at] fluffylashes.com, tai (+372 58895795).

Evästeet

Tämä verkkosivu hyödyntää evästeitä muun muassa Google Analytics käyttäjien seurantaohjelmaa, jonka tarjoaa Google. Käyttäjäseurantaohjelma käyttää niin sanottuja “evästeitä”, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle tekstimuodossa, jotta ohjelma voi analysoida verkkosivun kävijäliikennettä.